Dead Space 3 w obni¿onej cenie na Origin
Dodane przez Reszczyn5 dnia 04 marzec 2013

Origin sprawi³o mi³± niespodziankê fanom serii ''Dead Space''. Cena ostatniej ods³ony przygód Isaac'a Clarke zosta³a obni¿ona, A¯ o 30%.
Chêtni musz± ¶pieszyæ siê zakupem, mianowicie promocja trwa od 1 do 6 marca.
Tre rozszerzona
Origin sprawi³o mi³± niespodziankê fanom serii ''Dead Space''. Cena ostatniej ods³ony przygód Isaac'a Clarke zosta³a obni¿ona, A¯ o 30%.
Chêtni musz± ¶pieszyæ siê zakupem, mianowicie promocja trwa od 1 do 6 marca.

¬ród³o: EA