» Informacje
» Recenzja
» Tau Volantis
» Postacie
» Przeciwnicy
» Bossy
» Bronie
» R.I.G
» Historia
» Rozdzia³y
» Lokacje
» Przedmioty
» Warsztat
» Weapon Crafting
» Staza
» Kineza
» Sklep
» Tryb CO-OP
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Trailer
» Galeria
» DLC
· Dead Space 3 Awakened

» Informacje
» Recenzja
» USG Ishimura
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Corruption (ska¿enie)
» Bronie
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Przedmioty
» Lokacje
» Misje
» Znak
» Unitolodzy
» CEC
» Mini-gry
» Kody
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Soundtrack
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
» Informacje
» Recenzja
» The Sprawl
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Bronie
» Lokacje
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Sterowanie
» Tryb multiplayer
» Misje
» Demo
» Patch
» Edycja kolekcjonerska
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Concept Arts
» Soundtrack
» Kody
» Video
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
· Dead Space 2 Severed

» Informacje
» Recenzja
» Ludzie (Humans)
» Nekromorfy (Necromorphs)
» Bronie i ulepszenia
» Poziomy do¶wiadczenia
» Pancerze
» Mapy
» Lista graczy
» O grze
» Recenzja
» Rozgrywka
» Postacie
» Bronie
» Rozdzia³y
» Concepts Arts
» Galeria
» Trailer
» O filmie
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» Ciekawostki
» W Polsce
» Trailer
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» USG O'Bannon
» USM Abraxis
» Napisy
» Video
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Fabu³a
» Komiksy
» Komiksy online
» Postacie
» Streszczenia
» Napisy
» Trailer
» Informacje
» Postacie
» Rozgrywka
» Mini-gry
» Galeria
» Video
» Dead Space Martyr
» Dead Space Salvage
» Dead Space Catalyst
» Dead Space Liberation
Informacje Dead Space 3


Platforma: PC, PlayStation 3, Xbox 360
Producent:
EA Redwood Shores
Wydawca:
Electronic Arts
Dystrybutor w Polsce:
Electronic Arts Polska


Data wydania:

PlayStation 3, Xbox 360:
Luty 2013;
Microsoft Windows:

Luty 2013

Gatunek: survival horror
Tryb gry:
singleplayer, multiplayer
No¶niki:
1 p³yta DVD (PC, Xbox 360), 1 p³yta Blu-ray (PS3)
Kontrolery:
klawiatura, joystick, joypad


Wymagania:
System: WINDOWS XP (SP3), Vista (SP1) lub WINDOWS 7
Procesor: procesor 2,8 GHz lub jego odpowiednik
RAM: 1 GB RAM (XP), 2 GB RAM (Vista i Windows 7)
Napêd: CD/DVD 8x
Miejsce na HDD: Przynajmniej 10 GB wolnego miejsca na dysku twardym na instalacjê oraz dodatkowe miejsce na zapisane gry.
Grafika: NVIDIA GeForce 6800 lub nowsza (7300, 7600 GS i 8500 nie spe³niaj± minimalnych wymagañ systemowych), ATI X1600 Pro lub nowsza (X1300, X1300 Pro i HD2400 nie spe³niaj± minimalnych wymagañ systemowych)
D¼wiêk: karta kompatybilna z Direct 9.0c

ABY URUCHOMIÆ GRÊ, WYMAGANE JEST PO£¡CZENIE Z INTERNETEM, UWIERZYTELNIENIE ONLINE ORAZ ZAAKCEPTOWANIE UMOWY LICENCYJNEJ U¯YTKOWNIKA. WIÊCEJ INFORMACJI ZNAJDUJE SIÊ NA STRONIE WWW.EA.COM.

Mog± wyst±piæ problemy ze zintegrowanymi kartami graficznymi.

Próba uruchomienia gry na karcie graficznej niewymienionej powy¿ej mo¿e zmniejszyæ wydajno¶æ, spowodowaæ problemy z grafik± lub uniemo¿liwiæ w³±czenie gry.

» Aktualno¶ci
» Forum
» Redakcja
» Wymiana
» Wyszukiwarka
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Forum

Kliknij i zarejestruj siê ju¿ dzi¶!Losowa fotografia
stat4u