» Informacje
» Recenzja
» Tau Volantis
» Postacie
» Przeciwnicy
» Bossy
» Bronie
» R.I.G
» Historia
» Rozdzia³y
» Lokacje
» Przedmioty
» Warsztat
» Weapon Crafting
» Staza
» Kineza
» Sklep
» Tryb CO-OP
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Trailer
» Galeria
» DLC
· Dead Space 3 Awakened

» Informacje
» Recenzja
» USG Ishimura
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Corruption (ska¿enie)
» Bronie
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Przedmioty
» Lokacje
» Misje
» Znak
» Unitolodzy
» CEC
» Mini-gry
» Kody
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Soundtrack
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
» Informacje
» Recenzja
» The Sprawl
» Postacie
» Przeciwnicy
» Nekromorfy
» Bronie
» Lokacje
» R.I.G
» Staza
» Kineza
» Warsztat
» Sklep
» Sterowanie
» Tryb multiplayer
» Misje
» Demo
» Patch
» Edycja kolekcjonerska
» Trofea
» Osi±gniêcia
» Concept Arts
» Soundtrack
» Kody
» Video
» Galeria
» Trailer
» Tapety
» DLC
· Dead Space 2 Severed

» Informacje
» Recenzja
» Ludzie (Humans)
» Nekromorfy (Necromorphs)
» Bronie i ulepszenia
» Poziomy do¶wiadczenia
» Pancerze
» Mapy
» Lista graczy
» O grze
» Recenzja
» Rozgrywka
» Postacie
» Bronie
» Rozdzia³y
» Concepts Arts
» Galeria
» Trailer
» O filmie
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» Ciekawostki
» W Polsce
» Trailer
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Postacie
» Fabu³a
» USG O'Bannon
» USM Abraxis
» Napisy
» Video
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Galeria
» Informacje
» Recenzja
» Fabu³a
» Komiksy
» Komiksy online
» Postacie
» Streszczenia
» Napisy
» Trailer
» Informacje
» Postacie
» Rozgrywka
» Mini-gry
» Galeria
» Video
» Dead Space Martyr
» Dead Space Salvage
» Dead Space Catalyst
» Dead Space Liberation
Warsztat Dead Space

Warsztat

Warsztaty porozrzucane po ca³ej Ishimurze , oferuj± górnik± ulepszanie ich narzêdzi czy urz±dzeñ za pomoc± specjalnych Wêz³ów Mocy (Power Node). By tego dokonaæ potrzebne nam s± specjalne wêz³y mocy, które znajdziemy na ca³ym statku (znajduj± siê w specjalnych pojemnikach lub istnieje mo¿liwo¶æ zakupienia ich w sklepie za 10,000 kredytów). Ka¿da modernizacja kosztuje 1 wêze³ mocy, który umieszczamy jeden po drugim w ¶cie¿kach ulepszenia. Jednak¿e nie mo¿na umieszczaæ wêz³ów, gdzie nie istnieje dotychczasowe po³±czenie.

Warsztat w grze s³u¿y nam równie¿ do ulepszania: broni (tylko aktualnych, które mamy w ekwipunku), RIG-u, modu³ów stazy i kinezy. Uaktualniaj±c nanoobwody broni wybieramy pomiêdzy: zwiêkszeniem zadawanych obra¿eñ, pojemno¶ci magazynku, szybszym prze³adowaniem i strzelaniem. Ulepszenie RIG-u polega na zwiêkszeniu jego wytrzyma³o¶ci i pojemno¶ci zbiornika na tlen. Natomiast stazy i kinezy przez zwiêkszenie zasiêgu i czasu dzia³ania. By uzyskaæ najlepszy tryb broni (Maxed Out) musisz stworzyæ wszystkie po³±czenia wêz³ów!


Obja¶nienie dzia³ania warsztatu:

1-pocz±tek ¶cie¿ki ulepszeñ
2-stan ulepszenia
3-typ wêz³a
4-¶cie¿ka ulepszenia
5-aktualna liczna wêz³ów mocy

» Aktualno¶ci
» Forum
» Redakcja
» Wymiana
» Wyszukiwarka
Logowanie
Nazwa uytkownika

HasoNie moesz si zalogowa?
Popro o nowe haso
Forum

Kliknij i zarejestruj siê ju¿ dzi¶!Losowa fotografia
stat4u